Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly pro nemocné

Příspěvky

Domácí úkoly pro Adama a Barču na týden 5.2. - 8.2.

5. 2. 2013

ČJ - procvičujeme skloňování přídavných jmen tvrdých (mladý) a měkkých (jarní), zmínka o stupňování příd.jmen (malý - menší - nejmenší, veselá - veselejší - nejveselejší atd..) POŠLU PO KAČCE M. A FILIPOVI PRACOVNÍ LISTY (v prac.sešitě máme hotovo).

M - písemné dělení dvojciferným dělitelem,opakování a procvičování ostatních početních operací  PS str.7/cv.11,12,13,14

M GEO - téma: osová souměrnost (připomenout si, co to je osa souměrnosti) UČ str.122-123/některé ze cvičení , PS str.35/cv.1

VL - dočíst UČ str.30-31 (odpovědět si na otázky pod textem), pracujte s mapkou (atlasem). POŠLU PO KATCE M. A FILIPOVI MAPKY K VLEPENÍ + PŮJČÍ SEŠIT K DOPSÁNÍ.

- v pátek písemné opakování PODNEBÍ, PODNEBNÉ PÁSY (zopakovat si, naučit se na pondělí)

Pravidelně,alespoň 20 minut denně, číst!

 

Domácí úkoly pro Adama a Káju na týden 28. - 31.1.

30. 1. 2013

Kája si vypracuje úkoly zatím alespoň ústně (vzhledem k situaci) Až to půjde, pokusí se psát..

ČJ - PS str. 26/cv.8,9 a Skloňování přídavných jmen přečíst nejprve v UČ str.108-109, poté PS str.25/cv.6

M - dělení dvojciferným dělitelem PS str.5/celá a str.6/cv.5, 7, 9

M GEO - PS str. 34/cv.4

VL - Povrch a poloha Evropy UČ str. 30 - 31 přečíst (zápis od spolužáků)

-doplnit zápis od spolužáků (podnebné pásy)

 

Kája úkoly na týden 21. - 25.1.

23. 1. 2013

ČJ - skloňování přídavných jmen (tvrdých a měkkých) - uč str.102-105, PS str. 24/cv.2, 3 a 5

M - nový PS str.33/geometri 1,2,3 a str.3/dokončit

PŘ - v pátek zápis o podnebných pásech Země

VL - oparavovali jsme souhrnnou písemku

 

Domácí úkoly pro Tomáše B. na týden 17. - 21.12.

19. 12. 2012

ČJ - koncovky podstatných jmen - rody a vzory podstjm. (opakování ze 4.ročníku) UČ str.78-82 pročíst si a zopakovat pravidla, str. 85-86 a str. 89     PS str.23/cv.9, 10, 11

M - násobení jednocif. a dvojcif. číslem PS str.26/cv.4 a str.27/ 1,3, 4

PŘ - opakovali jsme téma - vesmír (velká písemka)

VL - přečíst v UČ str.24-25 Na cestě ke svobodě (2.světová válka) + zápis od spolužáků

Dohlédněte, aby Tomáš pravidelně alespoň 20 minut denně ČETL  knížku ( i několikrát za den s přestávkami) ! Začátkem ledna ať se staví Lukáš pro úkoly.

Přeji krásné Vánoce, brzké uzdravení a hodně zdravíčka do nového roku :)

 

Domácí úkoly pro Barču a Dominika na týden 26.-30.11.

28. 11. 2012

ČJ - opakujeme a procvičujeme SLOVNÍ DRUHY - ohebné, neohebné, proč se jim tak říká?PS str.18/cv.  1, 2 , str.19/cv. 4, 5

M - písemné odčítání (sčítání) nad milion PS str. 22/cv. 1,3 a str.23/celá

M GEO -  trojúhelníky - typy trojúhelníků, kdy lze a kdy nelze trojúhelník narýsovat, popis stran a vrcholů (dopsat zápis v šk.sešitu), náčrt

VL - zopakovat, přečíst - 1.světová válka, Československá republika, období mezi dvěma válkami

PŘ -  střídání dne a noci, střídání ročních období (dopsat - ofotit zápis od spolužáků) uč str.39-40

 

Domácí úkoly pro Barču na týden 19.-23.11.

22. 11. 2012

ČJ - procvičovat řady VS a slova příbuzná, PS str.16/cv. 8,9

M - písemné sčítání čísel větších než milion - PS str.18/cv.10 a str.19/cv.1,2,4

VL - Život mezi dvěma světovými válkami UČ str.20-21

PŘ - Střídání dne a noci UČ str. 37-38, Střídání ročních období UČ str.39-40 (přečíst)

 

 

Domácí úkoly pro Domču na dny 22.-23.11.

22. 11. 2012

ČJ - procvičovat řady VS a slova příbuzná, PS str.16/cv. 9

M - písemné sčítání čísel větších než milion - PS str.18/cv.10 a str.19/cv.1,2,4

VL - opakovat si na příští týden (písemné opakování)

PŘ - Střídání ročních období UČ str.39-40 (přečíst)

 

 

Domácí úkoly Kačka M. 14.-.16.11.

16. 11. 2012

ČJ - procvičujeme VS, vlepit + PS str.15/cv.4,5

M - čísla větší než milion - zaokrouhlujeme, porovnáváme, zapisujeme, čteme, PS str.17/cv.1,2,3,4, str.18/cv.6

VL - UČ str.20-21 přečíst

PŘ - UČ str.37-37 přečíst

 

Domácí úkoly pro Adama na týden 31.10.-2.11.

1. 11. 2012

ČJ - PS str 12/cv.15, uč str. 40/cv.4a) do školního sešitu (...zákaz vjezdu?)

ČJ čtení - pravidelné čtení rozečtené knihy, dopsat si do šk.sešitu na čtení vizitky autorů dětských knih (od spolužáků)

M - převody jednotek PS str.10/cv.36, 39

GEO - rovinné útvary (čtyřúhelníky atd.)-nutno doplnit do velkého školního sešitu

VL - 1.světová válka UČ str.16-17 - nutno dopsat zápis do šk.sešitu

- Bezobratlí UČ str.25-26 - nutno dopsat zápis do šk.sešitu

 

Úkoly na týden 5. - 9.11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B opakujeme, procvičujeme PS str.14/cv.1

M - čísla větší než milion PS str. 13/cv.1,2,3 a str.14/cv.4, 5, 7   str 15/cv.1,3

VL - UČ str 18-19 přečíst + doplnit zápis

PŘ - Země ve vesmíru UČ str.27-28 + zápis do šk.sešitu

 

Domácí úkoly pro Adama 15. - 20.10.

17. 10. 2012

ČJ - předpony s-, z-, vz-

M - zlomky, určování části zlomkem

VL - Vznik Rakouska - Uherska

PŘ - Třídění živočichů